Aktuellt

RSS feed
2018-11-27
Ny blästring av båtbotten genomförs 2019 

Storstockholms Blästringsservice som JBS använde 2017 kommer åter att genomföra blästring hos JBS hösten 2019 och 30 båtar är inbokade.
Läs mer om processen här och hur det går till att anmäla sig. LOVA - bidrag utgår.

2018-11-27
XRF mätning av båtbotten

XRF instrumentet  hålles mot båtens bottenyta i minst 6 olika punkter och ger som resultat metallhalt i mikrogram per cm2 och
speciellt uppmäts tenn, koppar och zink-halter. 

Styrelsen har tagit beslut att alla båtar, ca 125, som är vinterupplagda 2018/2019 och tidigare inte är XRF mätta ska mätas 
i början av 2019. Kostnaden för medlem är 250 kr och JBS bidrar med lika mycket.

Mail skickas ut till alla enligt ovan men du som vet att båten inte är målad med biocidfärg eller enbart målad med epoxi måste
svara på mailet senast  31 jan. annars mäts båten.

2018-11-18
Från Årsmötet 14 nov. 2018

Mötet fastställde  verksamhetsplanen, avgifter, arvoden och budget enligt styrelsen förslag med följande ändringar
- Båthusavgift ändras inte mot tidigare princip utan debitering baseras på båtbredd x längd
- Styrelsen undersöker investering /underhåll som behövs av klubbhusets dörrar/fönster med hjälp av Lars Stjerna
- Truckförarararvoden baseras på antal körningar och styrelsen kommer med nytt förslag inom budgetramen
Mötet valde styrelserepresentanter och andra funktionärer enligt valberedningens förslag
Till valberedning valdes Eron Petersson, Stefan Blomquist och Jerker Andersson
Alla funktionärer finns på uppdaterad lista under flik Medlemmarnas sidor /funktionärer/Samtliga i JBS
Årsmötespresentationen finns på hemsidan under flik Medlemmarnas sidor /info /Års- och vårmötesprotokoll

2018-10-22
SMBF nyhetsbrev november

Klicka här

2018-10-02
Ansök om egen båtplats!

Nu och fram t.o.m. 31 januari ansöker du om egen båtplats. Du måste ansöka varje år tills du fått en plats. Nytt för i år är att ansökan sker i BAS. Se även Medlemmarnas sidor/Hamnen/Ansökan/Lån båtplats!

/Hamnkapten

2018-06-28
Båtsamverkan mot stölder

Vi har haft några händelser som kan vara planering av stöld.
Polisen och andra klubbar kontaktas då via Båtsamverkan och 
olika åtgärder vidtas.
Du som medlem kan göra;
Kolla att alla som ska in i hamnen använder egen plastnyckel och
att grinden stängs utan att någon obehörig kommer in.
Alla bilar i hamnen ska ha bilpass. Saknas bilpass, notera bil nr och fråga varför.
Du har alltid rätt att begära legitimation.

Är något misstänkt, kontakta vaktchef eller styrelsemedlem.

Styrelsen

2017-11-25
RSS nyhetsflöde

Det finns nu möjlighet att få meddelande när det kommer något nytt på denna sida. Klicka på symbolen högst upp till vänster om väderrapporten och du kan få se aktualiteterna i ditt nyhetsprogram, till exempel Outlook. /Hamnkapten