Aktuellt

RSS feed
2018-09-12
JBS-bladet hösten 2018

JBS-bladet är nu utskickat till alla medlemmar.
Har du inte fått JBS bladet maila jbskontakt@jbs.nu

JBS-bladet kan också läsas på hemsidan under flik Medlemmarnas sidor/info/JBS-bladet

2018-08-01
BÅTUPPTAGNING med truck 

Här finns listan för upptagningar i höst.
Obs att första upptagning sker lördag 25/8.
Alla upptagningar startar kl. 8.00.

Nytt för i år är att bokning av upptagningstid sker i medlemssystemet 
BAS https://bas.batunionen.se och kan göras f.o.m. 10 augusti
och senast  1 vecka före upptagningsdag. 
Anvisningar finns här

Upptagningslistan och anvisningarna finns också i hamnkontoret 1 aug.
E-post skickas också ut till medlemmar som normalt har upptagning med truck.

2018-07-04
Märkning och förtöjning

För allas vår säkerhet gäller
Märkning
Alla båtar och trailer ska ha dekal med medlems nr.
Bryggbåtar ska ha dekal som kan läsas från bryggan.
För att få dekaler, bilpass och nycklar under sommaren, kontakta miljöombuden.

Förtöjning
Hamnbefäl gör nu den årliga inspektionen så kolla att din båt har rätt förtöjningar och fendrar samt märkning.
Se hemsidan flik medlemskap/stadgar och föreskrifter "Föreskrifter för hamn och varv § 2.5 och 3.6" som anger regler.
F.o.m. nästa säsong ska båtar över 5 ton ha minst 16 mm förtöjningslina men ordna gärna detta i år.

Vid anmärkning läggs ett besiktningsprotokoll i båten, åtgärda snarast och senast inom 3 veckor

2018-06-28
Båtsamverkan mot stölder

Vi har haft några händelser som kan vara planering av stöld.
Polisen och andra klubbar kontaktas då via Båtsamverkan och 
olika åtgärder vidtas.
Du som medlem kan göra;
Kolla att alla som ska in i hamnen använder egen plastnyckel och
att grinden stängs utan att någon obehörig kommer in.
Alla bilar i hamnen ska ha bilpass. Saknas bilpass, notera bil nr och fråga varför.
Du har alltid rätt att begära legitimation.

Är något misstänkt, kontakta vaktchef eller styrelsemedlem.

Styrelsen

2018-05-30
Jolleseglingar

Prova på seglingar vid Görväln och i JBS hamn är nu genomförda med många deltagare.
Nu genomförs träningsseglingar på söndagar mellan 13.00 och 17.00 i hamnen,
se hemsidans flik Jollesektionen

2018-05-05
Toalettsugtömning

JBS anläggning är nu igång.
Vid användning, rulla ut hela slangen så den ligger horisontellt.
Starta pumpen med stängd ventil. Stoppa ned munstycket i båtens däcksanslutning
och öppna ventilen. Efter tömning, sug sjövatten i några minuter, stäng sedan av pumpen
och rulla ihop slangen.

Det är inte tillåtet att tömma toalettavfall  i vattnet inom svenskt område.

2018-05-05
Jolleseglingar

Du kan nu anmäla ungdomar till jollesektionens seglarkurser.

6 maj görs båtarna i ordning och olika aktiviter startar, se
JBS hemsida flik jollesektionen.

2018-04-18
GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är EU-s Dataskyddsförordning och ersätter den 25 maj 2018 Personuppgiftslagen (PUL).
JBS har skickat e-post/brev till alla medlemmar och begär samtycke till att registrera, lagra och använda personuppgifter
enligt den nya förordningen.
Läs e-post/brev och svara enligt anvisningarna.

2018-03-16
Båtsamverkan mot stölder

Båtklubbarna i Östra Mälaren och polisen genomför ett antal åtgärder mot stölder.

Hör av er till styrelsen/vaktchef om ni ser något misstänkt.

2018-02-10
Vakthållning

JBS har nu skickat e-post till alla med vakthållning där aktuella datum anges.
På hemsidan flik Medlemmarnas sidor/vakthållning finns också aktuella datum per medlemsnummer.
15 febr. läggs vaktpärmarna i hamnkontoret. Behöver du byta vaktdatum kontakta annan medlem
alternativt frivillig vakt och ändra i vaktkalendern som finns i vaktpärm.

Vill du var frivillig vakt, kontakta vaktchefen