Aktuellt

RSS feed
2018-08-12
Förarbeviskurs i höst

Onsdagar med start 19 sep. kl. 19.00 till 21.00
Kursen kostar 900 kr + materiel + examenskostnad
Ett antal jollesektionsmedlemmar kommer att delta
och har företräde så först till kvarn gäller.
Anmäl senast 15 sept. till jbskontakt@jbs.nu

2018-08-06
JBS telefon och internet 

Efter alla blixtnedslag är JBS väderdata på hemsidan
ur funktion. Felsökning pågår.

2018-08-01
TRUCKUPPTAGNINGAR 2018

Här finns listan för upptagningar i höst.
Obs att första upptagning sker lördag 25/8.
Alla upptagningar startar kl. 8.00.

Nytt för i år är att bokning av upptagningstid sker i medlemssystemet 
BAS https://bas.batunionen.se och kan göras f.o.m. 10 augusti
och senast  1 vecka före upptagningsdag. 
Anvisningar finns här

Upptagningslistan och anvisningarna finns också i hamnkontoret 1 aug.
E-post skickas också ut till medlemmar som normalt har Truckupptagning.

2018-07-25
Eldningsförbud

Det är nu eldningsförbud i Stockholms län och det innebär; 
ingen öppen eld eller grillning får ske i JBS hamn eller på klubbholmen Möskär

2018-07-05
Båtklubbarnas dag

I år går båtklubbarnas dag av stapeln den 25 augusti.

Se mer på www.båtklubbarnasdag.se

2018-07-04
Märkning och förtöjning

För allas vår säkerhet gäller
Märkning
Alla båtar och trailer ska ha dekal med medlems nr.
Bryggbåtar ska ha dekal som kan läsas från bryggan.
För att få dekaler, bilpass och nycklar under sommaren, kontakta miljöombuden.

Förtöjning
Hamnbefäl gör nu den årliga inspektionen så kolla att din båt har rätt förtöjningar och fendrar samt märkning.
Se hemsidan flik medlemskap/stadgar och föreskrifter "Föreskrifter för hamn och varv § 2.5 och 3.6" som anger regler.
F.o.m. nästa säsong ska båtar över 5 ton ha minst 16 mm förtöjningslina men ordna gärna detta i år.

Vid anmärkning läggs ett besiktningsprotokoll i båten, åtgärda snarast och senast inom 3 veckor

2018-06-28
Båtsamverkan mot stölder

Vi har haft några händelser som kan vara planering av stöld.
Polisen och andra klubbar kontaktas då via Båtsamverkan och 
olika åtgärder vidtas.
Du som medlem kan göra;
Kolla att alla som ska in i hamnen använder egen plastnyckel och
att grinden stängs utan att någon obehörig kommer in.
Alla bilar i hamnen ska ha bilpass. Saknas bilpass, notera bil nr och fråga varför.
Du har alltid rätt att begära legitimation.

Är något misstänkt, kontakta vaktchef eller styrelsemedlem.

Styrelsen

2018-06-24
Ha en trevlig och fin båtsommar

önskar styrelsen

2018-05-30
Jolleseglingar

Prova på seglingar vid Görväln och i JBS hamn är nu genomförda med många deltagare.
Nu genomförs träningsseglingar på söndagar mellan 13.00 och 17.00 i hamnen,
se hemsidans flik Jollesektionen

2018-05-28
SMBF Nyhetsbrev nr 3

Läs genom att klicka här