Aktuellt

RSS feed
2019-01-15
SMBF

 Nyhetsbrev jan. 2019. klicka här

2019-01-02
Faktura för avgifter

E-post faktura har skickats till alla som anmält detta.
Övriga får faktura per brev (kostnad 30 kr).
Betala senast 31 jan.

2019-01-02
HÅRD VIND i hamnen

Under föregående natt var det > 17 m/s vind så ett
antal presenningar har blåst av eller är trasiga.Inga båtar
verkar ha skadats men titta till din båt!

2019-01-02
Stölder

Närliggande klubbar har nu haft stölder.
Var uppmärksam om några okända syns i
vår klubb och meddela vaktchef/styrelse

2018-12-20
Uppdaterade dokument

Efter årsmötet har följande styrande dokument uppdaterats: Föreskrifter för Hamn och Varv, Medlemsinfo/Avgifter, Arbetsordning Styrelse, Arbetsordning Funktionärer. Dokumenten finns under flik Medlemskap.

2018-11-27
Ny blästring av båtbotten genomförs 2019 

Storstockholms Blästringsservice som JBS använde 2017 kommer åter att genomföra blästring hos JBS hösten 2019 och 30 båtar är inbokade.
Läs mer om processen här och hur det går till att anmäla sig. LOVA - bidrag utgår.

2018-11-27
XRF mätning av båtbotten

XRF instrumentet  hålles mot båtens bottenyta i minst 6 olika punkter och ger som resultat metallhalt i mikrogram per cm2 och
speciellt uppmäts tenn, koppar och zink-halter. 

Styrelsen har tagit beslut att alla båtar, ca 125, som är vinterupplagda 2018/2019 och tidigare inte är XRF mätta ska mätas 
i början av 2019. Kostnaden för medlem är 250 kr och JBS bidrar med lika mycket.

Mail skickas ut till alla enligt ovan men du som vet att båten inte är målad med biocidfärg eller enbart målad med epoxi måste
svara på mailet senast  31 jan. annars mäts båten.

2018-10-22
SMBF nyhetsbrev november

Klicka här

2018-10-02
Ansök om egen båtplats!

Nu och fram t.o.m. 31 januari ansöker du om egen båtplats. Du måste ansöka varje år tills du fått en plats. Nytt för i år är att ansökan sker i BAS. Se även Medlemmarnas sidor/Hamnen/Ansökan/Lån båtplats!

/Hamnkapten

2018-06-28
Båtsamverkan mot stölder

Vi har haft några händelser som kan vara planering av stöld.
Polisen och andra klubbar kontaktas då via Båtsamverkan och 
olika åtgärder vidtas.
Du som medlem kan göra;
Kolla att alla som ska in i hamnen använder egen plastnyckel och
att grinden stängs utan att någon obehörig kommer in.
Alla bilar i hamnen ska ha bilpass. Saknas bilpass, notera bil nr och fråga varför.
Du har alltid rätt att begära legitimation.

Är något misstänkt, kontakta vaktchef eller styrelsemedlem.

Styrelsen