Sjösättning & upptagning

Här finns föreskrifter för hamnbefäl och truckförare

Föreskrift vid Sjösättning från Jbs – bladet Viktigt! Viktigt
Säkerhets- och Arbetsinstruktion för Hamnbefäl vid sjösättning
Checklista för truckförare-kontroll före användning

JBS Protokoll skyddskommitté med befäl och truckförare 2019-06-10