Senaste miljönytt

SENASTE NYTT OM BOTTENFÄRGER (NOV 2016)Styrelsen har deltagit i ett flertal seminarier som bland annat handlat om bottenfärger. Vi har gjort en sammanställning över nuläget som du kan läsa här.  

 

INGEN BÅT HOS JBS SJÖSÄTTS 2016 OM DEN MEDVETET ÄR NYMÅLAD MED FÖRBJUDEN BOTTENFÄR.
Styrelsen har beslutat att medlemmar som inte följer Kemikalieinspektionens regler för användning av biocidfärg (giftfärg) inte får sjösätta 2016.

 

MILJÖDIPLOMERING MED JÄRFÄLLA KOMMUN UPPHÖR 2016
Järfälla kommun har ändrat miljödiplomeringsarbetet till att bli på nationell nivå som innefattar att även en extern konsult ska göra granskning, vilket innebär en ökad kostnad för JBS.
JBS har därför tillsammans med de 2 andra Kalhäll klubbarna beslutat att avsluta det officiella miljödiplomeringsarbetet med kommunen. Intern fortsätter mijlöarbetet som tidigare.

 

MIJÖDIPLOM I GULD 2015
Tillsammans med Piluddens Båtklubb och Kallhälls Båtklubb erhöll JBS guldnivån 2015 i Järfälla kommuns miljödiplomering.

 

HANDLINGSPLAN FÖR HANTERING AV BOTTENFÄRGER GODKÄND AV KOMMUNEN 2015
Efter uppdatering av JBS handlingsplan som lämnades in under 2014, blev planen godkänd av miljöinspektörerna 2015. 

 

HANDLINGSPLAN FÖR SPOLPLATTA OCH/ELLER SKROVRENA BÅTAR
Järfälla kommun vill ha en handlingsplan (sida 1 och 2) från oss och andra båtklubbar i Järfälla. Bakgrunden till det är en rapportfrån Havs- och vattenmyndigheten om riktlinjer för båtbottentvätt.

 

DRICKSVATTEN
Hur produceras vårt dricksvatten i Görvälnverket? Vilka miljörisker finns det i östra Mälarens vattenskyddsområde? En presentation från Norrvatten, läs här.