Tänkvärda miljötips

Välj propylenglykol! Den har en ogiftig bas i motsats till etylenglykolen som har en giftig bas. Läs mer om glykolerna här.

 

Tänk på att alltid använda biologiskt nedbrytbara oljor. Läs noga på förpackningen eller fråga din återförsäljare om en miljöanpassad olja.

 

Ha alltid en oljeabsorbentduk eller läns i kölsvinet. Duken eller länsen absorberar petroleumprodukter ur vattnet och ”renar” på så sätt kölsvinsvattnet. Ännu smartare är att lägga en duk direkt under motorn för att stoppa oljan innan den hamnar i kölsvinet!

 

Tänk på att gamla tvåtaktsmotorer endast förbränner ca 70 % av bensinen. Var tredje tank hälls alltså i princip direkt i sjön. Ett tyst och avgasfritt alternativ för dig som åker korta sträckor kan vara att skaffa en elmotor. I annat fall förutom att byta motor, kan vara att köra på alkylatbensin som är en renare form av bensin. Mer om bränslen och motorer kan du läsa på hemsidan båtmiljö.se

 

Världsnaturfonden har startat en kampanj för att rädda Östersjön. Om du har en hissar Östersjövimpeln visar du att du stöder deras arbete för ett friskt Östersjön.