Framtida miljöprojekt

Det har kommit riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten om båtbottentvätt, vilket kan göra att vi behöver bygga en spolplatta med rening. Alternativet är att samtliga båtar i hamnen är skrovrena det vill säga helt utan bottenfärg.