Hamnen

I hamnen finns ett antal bryggor med tillgång till el och vatten samt plats för förtöjning av motor- och segelbåtar i varierande storlek upp till 12 meters längd och 3,5 meters bredd. Undantagsvis kan styrelsen ge dispens för större båtar

Klubben förfogar över truckar som kan lyfta båtar upp till 8-ton och klarar därmed av det egna behovet. 
Vi kan även hysa vinterliggare vid en pir med tillgång till el och strömmande vatten genom pumpverkan.

Vi har plats för förvaring av fler båtar än vi kan härbärgera i sjön. Dessutom har vi ett rymligt masthus, vaktlokal, klubbhus mm mm.