Medlemsavgifter

Klubben har ca 700 medlemmar, och har egen friköpt hamn i Mälaren med bryggplats för max 270 båtar. Förutom bryggplatser finns drygt 125 trailerplatser och ytterligare ca 40 strandplatser för roddbåtar och små motorbåtar. JBS är med i Svenska Båtunionen SBU, och vi administrerar vår verksamhet via den nationella databasen BAS.

Fullständiga avgifter

En kort sammanfattning av JBS verksamhet och samtliga avgifter för aktuellt år, finns i dokumentet Medlemsinformation avgifter 19/20

Medlemskap

Inträde 300 kr
Årsavgift 500 kr

Båtavgifter

 • Bryggplatsavgift boj – 7 kr per centimeter båtbredd
 • Bryggplatsavgift y-bom – 7 kr per centimeter platsbredd 
 • Strandplats – 800 kr per år
 • Trailerplats – 2,70 kr per centimeter platsbredd (sommar)
 • Vinteruppställning – 70 kr per kvadratmeter
 • Upptagning eller sjösättning med truck, liten 100 kr, stor 200 kr

Hamndeposition

Som återbetalas om medlem inte har båt i hamnen.

 • 1000 kr – för båt som endast använder sjösättningsramp och kanoter i kanotställ.
 • 2000 kr – för båt med strand- eller trailerplats och båtar < 7 m som enbart vinterförvaras i hamnen
 • 4000 kr – för båt > 7 m och båtar med bryggplats

Y-boms deposition

3500 kr (engångsavgift)
Återbetalas om medlem inte lägre har sin båt vid en y-boms plats.

Exempel på årlig båtavgift för en 32″ båt med bredd 3,1 m och längd 9,6 m

 • Sommarplats vid brygga 7 x 310  = 2170 kr
 • Vinterplats 70 x 3,1 x 9,6 = 2143 kr
 • Upptagning och sjösättning stor truck 400 kr

Exempel på årlig båtavgift för en trailerbåt 22″, egen plats,  med bredd 2 m och längd 6,6 m

 • Sommarplats 2,7 x 250 kr = 675 kr (platsbredd 2,5 m)
 • Vinterplats 70 x 2 x 6,6 m = 924 kr

Kötider för sommarplats

Till samtliga platser finns ett kösystem där medlemsnumret ger köplats. Kötiden är beroende av rörligheten på platserna. Längst tid är för bryggplats, 0- 2 år och ingen kötid för trailerbåt. Kortare tid för större bryggbåtar.
Det finns ett lånesystem, så oftast kan alla som inte har egen plats få en bryggplats del av eller hela säsongen. 

Vinterplats

Kan normalt fås direkt

Vill du bli medlem? Gå till Bli medlem sidan och ansök om medlemskap.