Medlemsavgifter

Avgifter och depositioner
I informationsbladet Medlemsinformation och avgifter 23/24 hittar du årets samtliga beslutade avgifter och depositioner. Dokumentet sammanfattar också viktig information om JBS verksamhet.


Medlemskap
– Inträdesavgift 360 kr
– Årsavgift 600 kr


Vanliga båtrelaterade avgifter
– Bryggplatsavgift boj – 8,50 kr per centimeter båtbredd
– Bryggplatsavgift y-bom – 8,50 kr per centimeter platsbredd
– Strandplats – 970 kr per år
– Trailerplats – 3,3 kr per centimeter platsbredd (sommar)
– Vinteruppställning – 85 kr per kvadratmeter (normalplan plats)
– Upptagning eller sjösättning med truck, 500 kr.


Hamndeposition
– 1000 kr – för båt som endast använder sjösättningsramp och kanoter i kanotställ.
– 2000 kr – för båt med strand- eller trailerplats och båtar < 7 m som enbart vinterförvaras i hamnen
– 4000 kr – för båt > 7 m och båtar med bryggplats


Y-boms deposition
– 3500 kr (depositionen återfås då Y-bomsplats inte längre behövs)


Exempel på årlig båtavgift för en 32″ båt med bredd 3,1 m och längd 9,6 m
– Sommarplats vid brygga 8,50 x 310  = 2635 kr
– Vinterplats 85 x 3,1 x 9,6 = 2530 kr
– Upptagning och sjösättning truck 500 kr

Exempel på årlig båtavgift för en trailerbåt 22″, egen plats,  med bredd 2 m och längd 6,6 m
– Sommarplats 3,3 x 250 kr = 825 kr (platsbredd 2,5 m)
– Vinterplats 85 x 2 x 6,6 m = 1122 kr
– Rampavgift = 240 kr

Vill du bli medlem? Gå till Bli medlem sidan och ansök om medlemskap.