Medlemsavgifter

Avgifter och depositioner
I dokumentet Medlemsinformation och avgifter 20/21 hittar du årets samtliga beslutade avgifter och depositioner.
Dokumentet sammanfattar också viktig information om JBS verksamhet.


Medlemskap
– Inträdsavgift 300 kr
– Årsavgift 500 kr


Vanliga båtrelaterade avgifter
– Bryggplatsavgift boj – 7 kr per centimeter båtbredd
– Bryggplatsavgift y-bom – 7 kr per centimeter platsbredd
– Strandplats – 800 kr per år
– Trailerplats – 2,70 kr per centimeter platsbredd (sommar)
– Vinteruppställning – 70 kr per kvadratmeter (normalplan plats)
– Upptagning eller sjösättning med truck, liten 100 kr, stor 200 kr


Hamndeposition
– 1000 kr – för båt som endast använder sjösättningsramp och kanoter i kanotställ.
– 2000 kr – för båt med strand- eller trailerplats och båtar < 7 m som enbart vinterförvaras i hamnen
– 4000 kr – för båt > 7 m och båtar med bryggplats


Y-boms deposition
– 3500 kr (depositionen återfås då Y-bomsplats inte längre behövs)


Exempel på årlig båtavgift för en 32″ båt med bredd 3,1 m och längd 9,6 m
– Sommarplats vid brygga 7 x 310  = 2170 kr
– Vinterplats 70 x 3,1 x 9,6 = 2143 kr
– Upptagning och sjösättning stor truck 400 kr

Exempel på årlig båtavgift för en trailerbåt 22″, egen plats,  med bredd 2 m och längd 6,6 m
– Sommarplats 2,7 x 250 kr = 675 kr (platsbredd 2,5 m)
– Vinterplats 70 x 2 x 6,6 m = 924 kr

Vill du bli medlem? Gå till Bli medlem sidan och ansök om medlemskap.