Ansökan om utträde

Om du vill gå ur Jakobsbergs båtsällskap så behöver du fylla i blanketten ”Ansökan om utträde”, lämna tillbaka nycklar och bilpass.

Skriv ut blanketten Ansökan om utträde, signera och skicka in den tillsammans med nycklar och bilpass till nedanstående adress.

Jakobsbergs Båtsällskap
Box 95
177 22 JÄRFÄLLA
 

Eller: Lämna till JBS medlemsansvarig
(se kontaktuppgifter under Kontakta oss)

För att din ansökan om utträde skall beviljas måste följande villkor vara uppfyllda

  • Ingen båt, vagga eller andra tillbehör finns kvar på JBS hamnområde
  • Nycklar och bilpass har återlämnats
  • Alla upplupna avgifter har betalats till JBS
  • Medlem skall ha fullgjort schemalagt vaktpass som infaller inom 6 veckor från det att JBS mottagit denna blankett, alternativt betala bötesavgift.