Utträdesanmälan

Blankett för anmälan om utträde kan du ladda ned här

Blanketten skall skrivas ut, signeras och skickas tillsammans med nycklar och bilpass till nedanstående adress:

Adress
Jakobsbergs Båtsällskap, Box 95, 177 22 JÄRFÄLLA 
Eller: lägg anmälan i ett kuvert märkt ”Utträdesansökan” i brevlådan som finns innanför nedre entrédörren i klubbhuset.
Eller: Lämna till JBS medlemsansvarig (se flik Kontakta oss)