Miljö

Miljöpolicy

Vi ska bedriva får verksamhet med ansvar för miljön och ständigt arbeta med förbättringar genom

  • att minska utsläpp till luft och vatten och förebygga föroreningar
  • att arbetat i framkant med båtmiljön genom att minst följa tillämpliga miljölagar och föreskrifter
  • att fortsätta informera och utbilda våra medlemmar i miljökunskap och på så sätt påverka dem att göra rätt och välja det mest miljöanpassade alternativet
  • att på ett miljöanpassat sätt sköta drift och underhåll av hamnen
  • att värna vår natur och Mälaren som är vår dricksvattentäkt

 

Våra mål är:  

  • Följa och delta i externa möten gällande bottenfärgskrav
  • Bevaka/påverka att bottensanering görs,
  • ” Mälarbåtar” skrovrena senast år 2020
  • Rekommendation att inte bottenmåla.
  • Sanera nu om botten har giftfärger, speciellt om TBT finns 

Miljöombud Maria Elfström och Henry Piira