Miljö

Miljöpolicy

Vi ska bedriva får verksamhet med ansvar för miljön och ständigt arbeta med förbättringar genom

  • att minska utsläpp till luft och vatten och förebygga föroreningar
  • att arbetat i framkant med båtmiljön genom att minst följa tillämpliga miljölagar och föreskrifter
  • att fortsätta informera och utbilda våra medlemmar i miljökunskap och på så sätt påverka dem att göra rätt och välja det mest miljöanpassade alternativet
  • att på ett miljöanpassat sätt sköta drift och underhåll av hamnen
  • att värna vår natur och Mälaren som är vår dricksvattentäkt

Viksjö 2014-12-11 Ordförande Göran Granberg 

 

JBS har under flera år arbetat med Järfälla kommuns miljödiplomering och nådde 2015 guldnivån tillsammans med två andra båtklubbar i Kallhäll. Från och med 2016 har kommunen beslutat sig för att lyfta diplomeringen till en nationell nivå vilket betyder att vi är tvunga att anlita en extern konsult för revision vilket innebär en ökad kostnad för oss. Därför har vi tre båtklubbar valt att gå ur miljödiplomeringsarbetet. Vi kommer fortsätta arbeta med hög prioritet med det systematiska miljöarbetet vilket innebär uppdatera miljöutredningen, laglistan, kemikalieförteckning, miljöaspekter och förnya vår miljöplan.

 

 Viktigaste målen är:  

– Följa och delta i externa möten gällande bottenfärgskrav

– Bevaka/påverka att bottensanering görs,

” Mälarbåtar” skrovrent senast år 2020 
– Rekommendation att inte bottenmåla. 
– Sanera nu om botten har giftfärger, speciellt om TBT finns