Upptagning och sjösättning

Här finns föreskrifter för hamnbefäl och truckförare

Föreskrift vid Sjösättning från Jbs – bladet Viktigt! Viktigt
Föreskrift för upptagning och sjösättning med truck
Instruktion för placering av slingmärke och band vid trucklyft

JBS Protokoll skyddskommitté med befäl och truckförare 2019-06-10