Skyddskommittè

Allmänt
JBS styrelse har beslutat att inrätta en skyddskommitté med
1180 Joakim Länder skyddsombud, 2907 Björn Fehrlund vice skyddsombud, 708 Rolf Ählberg rådgivare och styrelserepresentanter 1309 Göran Granberg ordf. styrelse 2896 Emelie Kreibom suppl. styrelse

Uppgift
”Skyddskommittén har styrelsens uppdrag att arbeta med och tillse att riskerna i JBS verksamhet minimeras och att personsäkerhet sätts i första hand. Detta kan ske genom riskanalys, förändringar, föreskrifter, utbildning och kontroll.
Alla medlemmars medverkan är viktig!”

Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar Andra utgåvan februari 2016
Skyddskommittén utgår från SBU-s egenkontroll av hamnar

JBS arbetsdokument efter genomgång

Säkerhetsområden
Olika områden finns under fliken Säkerhet

Riskanalys
En analys som gjorts tidigare finns här

Mötesprotokoll
Protokoll 2019-05-11
Protokoll 2019-09-03
Protokoll 2019-01-28

Aktivitetslista
Aktivitetslista 2020-02-14

Protokoll från skyddsrond
Protokoll 2020-03-21