Skyddskommitté

Organisation
JBS styrelse har inrättat en skyddskommitté. Deltagare:
– 1180 Joakim Länder, skyddsombud
– 3128 Bengt Nilsson, vice skyddsombud
– 1926 Jan-Eric Nordeberg, truckförare
– 1309 Göran Granberg, säkerhetschef

För kontaktuppgifter, se flik Medlemsinfo/Funktionärer

Uppgift
”Skyddskommittén har styrelsens uppdrag att arbeta med och tillse att riskerna i JBS verksamhet minimeras och att personsäkerhet sätts i första hand. Detta kan ske genom riskanalys, förändringar, föreskrifter, utbildning och kontroll.
Alla medlemmars medverkan är viktig!”

Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar Andra utgåvan februari 2016
Skyddskommittén utgår från SBU-s egenkontroll av hamnar

JBS arbetsdokument efter genomgång

Säkerhetsområden
Olika områden finns under fliken Säkerhet

Riskanalys
En analys som gjorts tidigare finns här

Mötesprotokoll
Protokoll 2019-05-11
Protokoll 2019-09-03
Protokoll 2019-01-28
Protokoll 2020-10-26
Protokoll 2021-03-02
Protokoll 2022-04-02

Aktivitetslista
Aktivitetslista 2020-02-14
Aktivitetslista 2020-10-26
Aktivitetslista 2021-03-02
Aktivitetslista 2022-04-02

Protokoll från skyddsrond
Protokoll 2020-03-21
Protokoll 2021-03-19
Protokoll 2022-04-02
Truckar noteringar 2021-03-19
Protokoll från möte med JBS skyddskommittén och befäl/truckförare