Skyddskommittè

Allmänt
JBS styrelse har beslutat att inrätta en skyddskommitté med
1180 Joakim Länder skyddsombud, 2907 Björn Fehrlund vice skyddsombud/hamnkapten styrelse och 1926 Jan – Eric Nordeberg, 1309 Göran Granberg 2896 Emelie Kreibom medlemsansvarig styrelse

Uppgift
”Skyddskommittén har styrelsens uppdrag att arbeta med och tillse att riskerna i JBS verksamhet minimeras och att personsäkerhet sätts i första hand. Detta kan ske genom riskanalys, förändringar, föreskrifter, utbildning och kontroll.
Alla medlemmars medverkan är viktig!”

Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar Andra utgåvan februari 2016
Skyddskommittén utgår från SBU-s egenkontroll av hamnar

JBS arbetsdokument efter genomgång

Säkerhetsområden
Olika områden finns under fliken Säkerhet

Riskanalys
En analys som gjorts tidigare finns här

Mötesprotokoll
Protokoll 2019-05-11
Protokoll 2019-09-03
Protokoll 2019-01-28
Protokoll 2020-10-26
Protokoll 2021-03-02

Aktivitetslista
Aktivitetslista 2020-02-14
Aktivitetslista 2020-10-26
Aktivitetslista 2021-03-02

Protokoll från skyddsrond
Protokoll 2020-03-21
Protokoll 2021-03-19
Truckar noteringar 2021-03-19
Protokoll från möte med JBS skyddskommittén och befäl/truckförare