Avfallshantering

Brännbart avfall: JBS container som står på nedre plan är för blandat grovavfall, inte hushållssopor eller farligt avfall! Containern är öppen under höst- , vinter- och vårrustning mellan den 1 september och 15 maj. Under sommaren är containern stängd då båtarna är sjösatta.  

Hushållsavfall: Våra gröna sopkärl ställs ut på nedre plan första veckan i maj och tas in sista veckan i september. Kärlen töms regelbundet. Sortera ut matavfall, metaller och glas från dina hushållssopor. Lägg dem i särskilda kärl vid miljöstationen. Under vinterhalvåret har vi ingen hämtning av hushållssopor i hamnen. 

Matavfall: I våra bruna tunnor kan matavfall samt hushållspapper slängas. Allt annat som är hushållsavfall sorteras i de gröna sopkärlen eller övriga kärl för tex pant, glas och metall.

Källsortering: Här sorterar vi in det som inte platsar i containern eller bland matavfallet och hushållsavfallet.
1. Färgat glas  
2. Ofärgat glas  
3. Metaller  
4. Aluminium-burkar och Pet-flaskor. 


Farligt avfall: Det avfall som beskrivs under denna rubrik skall lämnas i Miljöstationen.


Spillolja
Töm oljan i farmartanken (dörren till höger i miljöstationen) och låt emballaget rinna av. Väl avrunna plastflaskor och dunkar slänger du i de gröna behållarna.

Olje- och bränslefilter
Låt filtret rinna av i farmartanken (dörren till höger i miljöstationen) innan du lägger det i avsedd tunna.

Glykol (såväl etylen- som propylenglykol innehållande vätskor)
Om tunnan är full ställ din väl innehållsdeklarerade och tillslutna dunk framför glykoltunnan. Det är förbjudet att lämna öppna kärl med glykol eller andra vätskor i miljöstationen.

Bränsle och lösningsmedel
Här gäller samma regler som för glykol.

Färgburkar av metall
Burkarna får endast innehålla den färg som burken är avsedd för. Stoppa därför absolut inte in penslar, trasor eller annat skräp i tomma färgpytsar.

Lack och färgrester
Här lägger du färgburkar och tråg av plast, penslar, färgavskrap mm.

Lilla plåttunnan
Här lägger du smutsiga trasor, maskeringstejp och brännbart småemballage. 
T. ex. plastpåsar som du använt för att bära oljefilter i.

El- och elektronikavfall
Mindre elprylar som får plats i boxen.

Batterier
Små batterier som får plats i holken. Blybatterier lämnar du till Görvälns återvinningscentral, butiken där du köpte ditt nya batteri eller ställer i miljöstationen.

Sprayburkar
Tänk på att sprayburkar är brand- och explosionsfarliga och får därför inte blandas med annat avfall. 

Allt övrigt avfall skall lämnas till Görvälns återvinningscentral som har öppet måndag – torsdag kl 12-20, fredag och lördag kl. 9-16

Mer information finns på www.sorab.se eller www.sopor.nu

Du kan också ringa miljöombuden: Ulf Tedebark, 070 5418164 eller Henry Piira, 070 5209017