Avfallshantering

Brännbart avfall: JBS container som står på nedre plan är för blandat grovavfall, inte hushållssopor eller farligt avfall! Containern är öppen under höst- , vinter- och vårrustning mellan den 1 september och 15 maj. Under sommaren är containern stängd då båtarna är sjösatta.  

Hushållsavfall: Våra gröna sopkärl ställs ut på nedre plan första veckan i maj och tas in sista veckan i september. Kärlen töms på fredagar. Sortera ut metaller och glas från dina hushållssopor. Lägg dem i särskilda kärl vid miljöstationen. Under vinterhalvåret har vi ingen hämtning av hushållssopor i hamnen. 

Källsortering: Här sorterar vi in det som inte platsar i containern eller bland hushållsavfallet.
1. Färgat glas  
2. Ofärgat glas  
3. Metaller  
4. Aluminium-burkar och Pet-flaskor. 


Farligt avfall:Det avfall som beskrivs under denna rubrik skall lämnas i Miljöstationen.


Spillolja
Töm oljan i tanken och låt emballaget rinna av. Väl avrunna plastflaskor och dunkar slänger du i containern.

Olje- och bränslefilter
Låt filtret rinna av i spilloljetanken innan du lägger det i tunnan.

Glykol
Om tunnan är full ställ din väl innehållsdeklarerade och tillslutna dunk framför glykoltunnan. Det är förbjudet att lämna öppna kärl med glykol eller andra vätskor i miljöstationen.

Bränsle och lösningsmedel
Här gäller samma regler som för glykol.

Färgburkar av metall
Burkarna får endast innehålla den färg som burken är avsedd för. Stoppa därför absolut inte in penslar, trasor eller annat skräp i tomma färgpytsar.

Lack och färgrester
Här lägger du färgburkar och tråg av plast, penslar, färgavskrap mm.

Lilla plåttunnan
Här lägger du smutsiga trasor, maskeringstejp och brännbart småemballage. 
T. ex. plastpåsar som du använt för att bära oljefilter i.

El- och elektronikavfall
Mindre elprylar som får plats i boxen.

Batterier
Små batterier som får plats i holken. Blybatterier lämnar du till Görvälns återvinningscentral, butiken där du köpte ditt nya batteri eller ställer i miljöstationen.

Sprayburkar
Tänk på att sprayburkar är brand- och explosionsfarliga och får därför inte blandas med annat avfall. 

Allt övrigt avfall skall lämnas till Görvälns återvinningscentral som har öppet måndag – torsdag kl 13-20, fredag och lördag kl. 9-15

Mer information finns på www.sorab.se eller www.sopor.nu

Du kan också ringa miljöombuden: Maria Elfström 070 5372767 eller Henry Piira 070 5209017