Tillåtna bottenfärger i JBS

Vårt budskap är:  måla inte!! Bottenfärger används för att hindra påväxt som i Mälaren mest blir grönt slem som är lätt att tvätta av. Det finns heller inga havstulpaner här. Det är inte tillåtet i Mälaren att använda biocidfärger som är klassade som kemiska bekämpningsmedel. De nya kopparfärgerna för ost- och västkusten tillhör den kategorin. Det innebär att du som ligger i Mälaren med din båt inte får måla med kopparfärg. Sedan 1989 är det inte tillåtet att måla med bottenfärg innehållande TBT (tennbaserade föreningar).

Dricksvattentäkt
Tänk på att vi använder våra båtar i en dricksvattentäkt som också ingår i östra Mälarens vattenskyddsområde. Vattenintaget till denna ligger bara på andra sidan ön från klubben.

Föreskrift
Klicka här för Föreskrift för användning av bottenfärger i JBS
(beslutat på årsmöte 2017 och succesivt uppdaterad med senaste från myndigheter)

Tillåtna färger för Mälaren  och andra insjöar (2019)

  • Ren epoxifärg.
  • Alla bottenfärger märkta ”För insjö” utom ”Polerande bottenfärg”, se nedan.

Det är varje båtägares ansvar att kontrollera att bottenfärgen är tillåten för insjöar.

Täckmålning med spärrfärg
Kontakta alltid hamnkapten eller miljöombud för rådgivning om du har för avsikt att täckmåla! Täckmålning med spärrfärg över koppar- och zink-baserade bottenfärger får göras av medlem men rekommenderas INTE. Täckmålning av TBT (tennbaserade föreningar) är INTE tillåtet. Täckmålning är föremål för prövning av det s.k. Skrovmålet och metoden kan komma att förbjudas helt och sanering av dessa båtar kan bli ett krav. Spärrfärg som används ska vara avsedd för den/de biocider som bottenfärgen innehåller. 

Tillåtna färger för Östersjön
Medlem som har dispens för Östersjöfärg och har sommarhamn i skärgården får måla med biocidfärg godkänd för Östersjön enligt av Kemikalieinspektionen utgiven lista som finns på deras hemsida. Efter 2020 utfärdas inga nya dispenser.
JBS budskap är dock; bottenmåla inte!.

Smetande mjuka färger s.k. polerande färger
JBS har problem med att vissa mjuka färger smetar ner truckbanden (slingen) som i sin tur färgar av sig på nästa båt som lyfts. Smetande färger måste därför saneras bort, se flik Sanering av bottenfärger.

Havstulpansprojektet:
Skärgårdsstiftelsen har sedan 2001 tillsammans med Länsstyrelsen och ideella observatörer bevakat när settlingen av havstulpanslarver sker. När larverna har satt sig ”settlat” är de lätta att tvätta bort. Du kan själv hänga en platta vid båten när du har båten i Östersjön. När plattan känns knottrig är det havstulpanslarverna som settlat. Då är det dags att tvätta eller ta in båten i sötvatten då larverna faller bort.

Metoder för att förenkla rengöring av båtbotten
Behandla botten med epoxi så blir det en hård och glatt yta som lättare kan rengöras ofta bara med borstskrubbning (hantera epoxifärger medför en viss hälsorisk – läs på förpackningen!).

Ett alternativ till traditionella bottenfärger är använda en borsttvätt. På www.båtmiljö.se visas var borsttvättar finns i Mälaren och skärgården. 

För Östersjöbåtar finns flera borsttvättar i saltsjön som tillåter tvätt i  anläggningen även om båten har gammal biocidfärg kvar. Kravet är att båten inte är nymålad med biocidfärg innevarande säsong.