Östra Mälarens vattenskyddsområde

Östra Mälaren har blivit nyligen blivit vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten. Vår hamn ligger inom vattenskyddsområdet. Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida.

 

I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten. Det är således absolut förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen exempelvis diesel/bensin, glykol, smörjolja i hamnområdet eller i vattnet. Om det står oljehaltigt vatten i ditt kölsvin pumpa aldrig ut det i Mälarens vatten.

 

Om du har glykol i kylsystemet, kör motorn på land innan sjösättningen och samla upp den glykolhaltiga vätskan som sedan lämnas i miljöstationen. 

 

Anmälan om olyckshändelse:

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. 

 

Anmäl görs till:

  • Kommunala räddningstjänsten via SOS Alarm tel: 112
  • Görvälnverket tel: 08-580 382 00 (driftcentralen, bemannad dygnet runt)
  • JBS funktionär miljöombud (Maria Elfström 0705-372767, Hans Hübner 0707-673962) eller hamnkapten (Per-Åke Ohlsson 0722533244)
  • Kommunens servicecenter telnr 08-58028500 under dagtid vardagar

 

Medan du väntar på räddningstjänsten, försök att samla upp utsläppt vätska eller oljepill med ecobark som finns i miljöstationen.

 

DRICKSVATTEN
Hur produceras vårt dricksvatten i Görvälnverket? Vilka miljörisker finns det i östra Mälarens vattenskyddsområde? En presentation från Norrvatten, läs här.