Oljesanering och båtlänsar

Utsläpp av dieselolja/bensin utgör det största kemiska hotet mot våra vatten.

Ca 1 liter olja kan teoretiskt förstöra 100.000 m3 dricksvatten. Därför är det viktigt att mycket snabbt och effektivt begränsa oljespill i vatten eller på land.

Om du orsakar eller upptäcker ett större oljeutsläpp, gäller följande larmrutin.

  • Ring SOS Alarm tel. 112
  • Görvälns driftcentral tel. 08-580 382 00 (bemannad dygnet runt)
  • JBS miljöombud 070-537 27 67, 070-767 39 62 eller JBS varvschef
  •  Järfälla kommun på dagtid 08-580 285 00

Medan du väntar på räddningstjänsten, försök att begränsa skadan.

För mindre utsläpp som du själv kan ta hand om, finns det Ecobark i miljöstationen. Strö ut bark över det förorenade området. Efter ca 15 minuter samlar du upp barken (håvar och plastsäckar finns också i miljöstationen). Den använda barken kan komposteras på plats bakom masthuset eller kastas i sopcontainern. Om du har använt mycket Ecobark ring miljöombuden så fyller vi på. För större utsläpp använd klubbens 25-meterslänsar som finns i miljöstationen. Lägg dem runt hela utsläppet, om det behövs kan två länsar kopplas ihop.

Olje- och dieselspill i kölsvinet tar du enkelt och miljöanpassat bort med hjälp av Abtek-länsar eller motsvarande. Använda länsar går bra att kompostera eller kasta i sopcontainern. Det finns oljeabsorbentdukar för ca 10 kr att köpa i båttillbehörsaffärer. Ha alltid en duk i kölsvinet för att suga upp olja ur vattnet.

OBS!  Förorenat vatten från kölsvinet får inte pumpas ut i sjön.