Tänkvärda miljötips

Välj en miljöglykol! Det finns en ny organisk antifrostvätska (VAKE) som är producerad av biologiska råvaror. Den lämpar sig för tankar, vattenburna värmesystem, avlopp och toalett. Den ska inte användas i slutna kylsystem då den inte tål värme. En annan glykol som tål värme är propylenglykolen har en ogiftig bas i motsats till etylenglykolen som har en giftig bas. Propylenglykolen måste dock hanteras som ett farligt avfall pga anti-korrosion tillsatser. Läs mer om glykolerna här.

 

Tänk på att alltid använda biologiskt nedbrytbara oljor. Läs noga på förpackningen eller fråga din återförsäljare om en miljöanpassad olja.

 

Akta vårt dricksvatten! Spill inte och om du måste tanka med dunk använd alltid en oljeabsorbentduk. Tänk på att vi är inom ett vattenskyddsområde – det får inte komma olja eller bränsle i vattnet. 

 

Ha alltid en oljeabsorbentduk eller läns i kölsvinet. Duken eller länsen absorberar petroleumprodukter ur vattnet och ”renar” på så sätt kölsvinsvattnet. Ännu smartare är att lägga en duk direkt under motorn för att stoppa oljan innan den hamnar i kölsvinet!

 

Tänk på att gamla tvåtaktsmotorer endast förbränner ca 70 % av bensinen. Var tredje tank hälls alltså i princip direkt i sjön. Ett tyst och avgasfritt alternativ för dig som åker korta sträckor kan vara att skaffa en elmotor. I annat fall förutom att byta motor, kan vara att köra på alkylatbensin som är en renare form av bensin.