Toalettömning

Toalettsugtömning
JBS har en toatömningsstation i hamnen sedan sommaren 2012.
När du ska använda den, gör så här:
Kontrollera att slangen ligger horisontellt eller ligger helt utdragen på bryggan. Annars bildas luftfickor i slangen. Starta systemet med stängt munstycke och öppna detta först när sugventilen sitter i däcksbeslaget och damasken sluter tätt. Pumpen väsnas men det är normalt. Vi har fått statligt LOVA-bidrag av Länsstyrelsen för investering och installation. Alla är välkomna att använda stationen, även de som inte ligger i vår klubb. Vår station finns med i en app från www.båtmiljö.se södra

Utslagsvask
JBS har också en en utslagsvask i klubbhusets nedre norra del vilken kan användas för lösa toalettankar typ porta potti.

Lag om toalettavfall
Det är förbjudet enligt lag att tömma toalettavfall från fritidsbåtar. Lagen började gälla den 1 april 2015. Klubben har som eget miljömål att samtliga båtar ska vara ombyggda med däckstömning om de har fast tank. 

Här finner du en allmän information om toalettsystem på fritidsbåtar.

Här hittar du information om septiktankar ombord. På sid 6 i foldern finns en mycket bra skiss över ombyggnad till däckstömning. Det finns olika sätt att bygga om beroende på var din tank är placerad i båten.