Incident- och observationsrapport

Incident/observationsrapport till skyddskommittén

Detta formulär används av dig som medlem när du sett en incident som äventyrar säkerheten och som kan leda till materiell, ekonomisk eller personskada.
Du kan även använda formuläret om du gjort en observation, som om den inte tas om hand, kan medföra incidenter med risk att leda till samma skador.


Medlemsnummer (obligatorisk)

Incident eller Observation?
IncidentObservation

När observerade du detta? (obligatorisk)

1. Lämna en så detaljerad beskrivning du kan om: var det hände, inblandade parter (om nödvändigt) och vad det var som hände. Skriv nedan och ev. på baksidan

2. Har du några funderingar/idéer på hur detta kan undvikas? Dela då gärna med dig av detta till skyddskommittén. Skriv nedan och ev. på baksidan