Syfte

JBS är en ideell, allmännyttig förening 
•      Bygger på alla medlemmars egna insatser

Sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer
•      Sammankomster/möten i klubbhus, hamn och på klubbholmen

Främja intresset för sjön och båtsporten
•      Seminarier, kurser och kappseglingar m.m.

Anskaffa och sköta lämplig hamn och varvsplats
•      Ha en modern väl fungerande anläggning som underhålls och vidareutvecklas

Att främja ungdomars båtintresse genom en jollesektion 
•      Stark satsning på en aktiv jollesektion och att dess medlemmar går vidare till moderklubben

Att vara en miljömedveten klubb som följer myndigheters lagar och regler gällande båtklubbar
Hamnen ligger i vårt dricksvatten så alla är miljömedvetna