Deklaration av bottenfärg

Deklaration av bottenfärg
För alla nya båtar som registreras hos JBS och använder hamnen skall bottenfärgen deklareras. Läs på om bottenfärger innan detta görs och fyll sedan i och skicka in blanketten ”Deklaration av bottenfärg” till hamnkapten (hamnkapten@jbs.nu). Bifoga även intyg om utförd sanering eller protokoll från XRF-mätning (sorten skall vara i µg/cm2) eller foton om de visar på sanerad båt. Du kan även visa upp en blästrad/renskrapad eller omålad båt för hamnkapten. Om båten måste saneras, se flik Miljö / Sanering av biocidfärger.