Adresser

Besöksadress, hamnen:
Jakobsbergs Båtsällskap
Vattenverksvägen 12  (Sandudden)
175 47 Järfälla.


Postadress:
Jakobsbergs Båtsällskap
Box 95
177 22 Järfälla.


Intern brevlåda:
Finns vid dörren på nedre plan i klubbhuset.
(Den används till att lämna meddelanden och information till styrelsen).


Hemsida och e-postadress
www.jbs.nu och jbskontakt@jbs.nu
(Medlemsinformation, adressändringar, kontakt med styrelsen).

JBS Bankgiro:
5702-6155

Telefon:
08-580 347 51
(Telefonen är normalt obemannad. Se under Kontaktpersoner för speciella ärenden)