Adresser

Besöksadress till hamnen

Fastighetsbeteckning 3:594

Jakobsbergs Båtsällskap
Vattenverksvägen 12  (Sandudden)
175 47 Järfälla.

Postadress

Jakobsbergs Båtsällskap
Box 95
177 22 Järfälla.

Intern brevlåda

Finns vid dörren på nedre plan i klubbhuset.
(Den används till att lämna meddelanden och information till styrelsen).

Hemsida och e-postadress

www.jbs.nu och jbskontakt@jbs.nu
(Medlemsinformation, adressändringar, kontakt med styrelsen).

JBS Bankgiro

5702-6155

Telefon

08-580 347 51
(Telefonen är normalt obemannad. Se under Kontaktpersoner för speciella ärenden)