JBS kontaktpersoner

Ordförande
Göran Granberg, 073-755 75 55, goran.granberg@telia.com
– Allmänt om båtklubben

Vice ordförande
Kjell Carlsson, 08-38 84 81, 070-732 90 97, kjec@comhem.se

Protokollförande sekreterare
Anders Delsborn, 08-755 78 89, 073-870 46 70, sekreterare@jbs.nu

Medlemsansvarig
Per-Åke Ohlson, 072-253 32 44, jbskontakt@jbs.nu
– Frågor om medlemskap och andra medlemsärenden
– Utlämning av nycklar, bilpass, båtdekaler, JBS vimplar

Kassör
Bertil Andersson, 08-580 371 12, 070-750 54 76, kassor@jbs.nu
– Fakturering, avgifter

Hamnkapten Björn Fehrlund 070-7473496, hamnkapten@jbs.nu
– Hamnplatser, köplats, upptagning-/sjösättning

Vice hamnkapten 
Per-Åke Ohlson, 072-253 32 44, vice.hamnkapten@jbs.nu
Adm. masthus

Varvschef 
Hans Klarström, 08-580 362 06, 070-751 72 46, hans.klarstrom@outlook.com
– Varvsanläggningen
– Brandskydd
– Kontaktperson för Segelsällskapet Görväln 

Vice varvschef
Kent Hedberg, 08-580 106 66, 070-950 90 92, kent.hedberg@hotmail.com

Ledamot särskilda uppdrag 
Staffan Heurlin, 08-584 111 92, 070-316 12 49, fam.heurlin@tele2.se
– Arbetspliktärenden

Miljöombud 
Maria Elfström, 08-580 165 56, 070-537 27 67, maria.elfstrom@comhem.se
– Miljöärenden

Biträdande miljöombud
Henry Piira, 070-5209017, hemppa117@hotmail.com
– Miljöärenden

Ordförande Jollesektionen
Emil Lund, 073-998 38 71, jbsjolle@jbs.nu
– Allmänt om Jollesektionen

Klubbmästare/ klubbhusvärd

Elsiv Arnqvist, 08-580 155 94, 070-581 55 94 elsiv@telia.com
– Uthyrning av klubbhus
– Anmälan till sammankomster


Vaktchef 
Göran Larsson, 070-835 75 32 och 073-7721823
– Vaktärenden

Grindansvarig
Johan Fredriksson, 08-580 393 46, 070-493 20 92
– Problemärenden övre grindarna

VVS-ansvarig
Lars Svedberg, 08-739 38 64, 070-241 79 17 
– VVS-ärenden

El ansvarig
Birger Gustavsson, 070-692 02 98, 69birgus@gmail.com
– El-ärenden

Webredaktör 
Göran Granberg, 08-580 329 08, 073-755 75 55, goran.granberg@telia.com
– Hemsidan

Webmaster
Pontus Andersson, O7O-575 45 67, webmaster@jbs.nu

Patrik Lindström, 070-770 09 53 
– Övergripande struktur och teknik av hemsidan