JBS kontaktpersoner

Ordförande
Göran Arvedal
070-8712111
ordforande@jbs.nu
– Allmänt om båtklubben

Vice ordförande
Per-Åke Ohlson
072-2533244
vice.ordforande@jbs.nu
– Hamn/varvskommitté mm

Protokollförande sekreterare
Anders Delsborn
08-755 78 89, 073-870 46 70
sekreterare@jbs.nu

Kassör
Bertil Andersson
08-580 371 12, 070-750 54 76
kassor@jbs.nu
– Fakturering, avgifter

Hamnkapten
Björn Fehrlund
070-747 34 96
hamnkapten@jbs.nu
– Hamnplatser, köplats, upptagning-/sjösättning

Vice hamnkapten 2
Erik Bidö
070-747 34 96
hamnkapten@jbs.nu
– Administration låneplatser

Vice hamnkapten 1
Lars Karlström
070-5397881
vice.hamnkapten@jbs.nu
Adm. masthus mm

Varvschef, tillförordnad
Kent Hedberg
08-580 106 66, 070-950 90 92
kent.hedberg@hotmail.com
– Varvsanläggningen

Vice varvschef 1, tillförordnad
Juha Bastman
070-818 78 81
juhab@ownit.nu

Medlemsansvarig
Emelie Kreibom
073 5072227
jbskontakt@jbs.nu
– Frågor om medlemskap mm
– Utlämning av nycklar, bilpass, båtdekaler, JBS vimplar

Vice varvschef 2
Staffan Heurlin
08-584 111 92, 070-316 12 49
fam.heurlin@outlook.com
– Arbetspliktärenden

Miljöombud
Maria Elfström
08-580 165 56, 070-537 27 67
 miljoombud@jbs.nu
– Miljöärenden

Biträdande miljöombud
Henry Piira
070-520 90 17
hemppa117@hotmail.com
– Miljöärenden

Ordförande Jollesektionen
Emil Lund
073-998 38 71
jbsjolle@jbs.nu
– Allmänt om Jollesektionen

Klubbmästare/ klubbhusvärd
Elsiv Arnqvist
070-581 55 94 
elsiv@telia.com
– Uthyrning av klubbhus
– Anmälan till sammankomster

Vaktchef, tillförordnad
Göran Granberg
073-7557555
goran.granberg@telia.com
– Vaktärenden

Grindansvarig
Johan Fredriksson
08-580 393 46, 070-493 20 92
– Problemärenden övre grindarna

VVS-ansvarig
Lars Svedberg
08-739 38 64, 070-241 79 17 
– VVS-ärenden

El ansvarig
Birger Gustavsson,
070-692 02 98
69birgus@gmail.com
– El-ärenden

Websystem
Patrik Lindström
070-770 09 53 
– Hemsidan – struktur och teknik

Webmaster
Pontus Andersson
070-575 45 67
webmaster@jbs.nu