JBS kontaktpersoner

Ordförande
Göran Granberg
073-755 75 55
goran.granberg@telia.com
– Allmänt om båtklubben

Vice ordförande
Kjell Carlsson
08-38 84 81, 070-732 90 97
relexa3@gmail.com

Protokollförande sekreterare
Anders Delsborn
08-755 78 89, 073-870 46 70
sekreterare@jbs.nu

Kassör
Bertil Andersson
08-580 371 12, 070-750 54 76
kassor@jbs.nu
– Fakturering, avgifter

Hamnkapten
Björn Fehrlund
070-747 34 96
hamnkapten@jbs.nu
– Hamnplatser, köplats, upptagning-/sjösättning

Vice hamnkapten
Per-Åke Ohlson
072-253 32 44
vice.hamnkapten@jbs.nu
Adm. masthus

Medlemsansvarig
Per-Åke Ohlson
072-253 32 44
jbskontakt@jbs.nu
– Frågor om medlemskap och andra medlemsärenden
– Utlämning av nycklar, bilpass, båtdekaler, JBS vimplar

Ledamot särskilda uppdrag
Staffan Heurlin
08-584 111 92, 070-316 12 49
fam.heurlin@tele2.se
– Arbetspliktärenden

Varvschef
Hans Klarström
08-580 362 06, 070-751 72 46
hans.klarstrom@outlook.com
– Varvsanläggningen
– Brandskydd
– Kontaktperson för Segelsällskapet Görväln 

Miljöombud
Maria Elfström
08-580 165 56, 070-537 27 67
 maria.elfstrom64@gmail.com
– Miljöärenden

Biträdande miljöombud
Henry Piira
070-520 90 17
hemppa117@hotmail.com
– Miljöärenden

Ordförande Jollesektionen
Emil Lund
073-998 38 71
jbsjolle@jbs.nu
– Allmänt om Jollesektionen

Klubbmästare/ klubbhusvärd
Elsiv Arnqvist
070-581 55 94 
elsiv@telia.com
– Uthyrning av klubbhus
– Anmälan till sammankomster

Vaktchef
Göran Larsson
070-835 75 32
l-g.larsson@telia.com
– Vaktärenden

Grindansvarig
Johan Fredriksson
08-580 393 46, 070-493 20 92
– Problemärenden övre grindarna

VVS-ansvarig
Lars Svedberg
08-739 38 64, 070-241 79 17 
– VVS-ärenden

El ansvarig
Birger Gustavsson,
070-692 02 98
69birgus@gmail.com
– El-ärenden

Webredaktör
Göran Granberg
08-580 329 08, 073-755 75 55
goran.granberg@telia.com
– Hemsidan

Webmaster
Pontus Andersson
070-575 45 67
webmaster@jbs.nu

Patrik Lindström
070-770 09 53 
– Övergripande struktur och teknik av hemsidan