JBS kontaktpersoner

Ordförande
Egon Belin

ordforande@jbs.nu
– Allmänt om båtklubben

Vice ordförande
Per-Åke Ohlson
072-2533244
vice.ordforande@jbs.nu
– Allmänt om båtklubben

Sekreterare
Anders Delsborn
073-870 46 70
sekreterare@jbs.nu

Kassör
Sofia Mannerblad
kassor@jbs.nu

Hamnkapten
Björn Fehrlund
070-747 34 96
hamnkapten@jbs.nu
– Hamnplatser, köplats, upptagning-/sjösättning

Vice hamnkapten
Erik Bidö
070-7473496
vice.hamnkapten@jbs.nu
Adm. låneplatser, masthus mm

Varvschef
Lars Dobo
070-9779996
Varvschef@jbs.nu
– Varvsanläggningen

– Arbetsplikt – admin

Vice varvschef
Juha Bastman
070-818 78 81
juhab@ownit.nu
Snö- och slyröjning mm

Medlemsansvarig
Björn Lindman
070 6123069
jbskontakt@jbs.nu
– Frågor om medlemskap mm
– Utlämning av nycklar, bilpass, vimplar

Klubbhusvärd
Tom Thorell
076 6288833
tth.mamselle@gmail.com
– Uthyrning av klubbhus mm

Miljöombud
Ulf Tedebark
070-5418164
 miljoombud@jbs.nu
– Miljöärenden

Biträdande miljöombud
Henry Piira
070-520 90 17
hemppa117@hotmail.com
– Miljöärenden

Ordförande Jollesektionen
Emil Lund
073-998 38 71
jbsjolle@jbs.nu
– Allmänt om Jollesektionen

Klubbmästare
Mia Olsson
073-4325181
mia.olsson1972@gmail.com
– Caféverksamhet
– Anmälan till sammankomster

Valberedningen (sammank.)
Göran Granberg
073-7557555 
goran.granberg@telia.com
– Föreslå funktionärskompetenser

Öfogde klubbholmen
Roger Langland
070-3732152
roger.langland@gmail.com
– Frågor om klubbholmen Möskär och Möskärsgruppen

Vaktchef
Jan-Peter Svedlund
0703103371
jansve@hotmail.com
– Vaktärenden

Grindansvarig
Johan Fredriksson
08-580 393 46, 070-493 20 92
– Problemärenden övre grindarna

VVS-ansvarig
Jon-Patrik Eliasson
0738418323
eliasson.jonte@gmail.com
– VVS-ärenden

El ansvarig
Kenneth Ljungh
0739628276
kenneth.ljung.kl@gmail.com
– El-ärenden

Skyddsombud
Joakim Länder
0725166723
joakim.lander@gbf.se

Websystem
Patrik Lindström
070-770 09 53 
Internet och klubbhusdator

Webmaster
Pontus Andersson
070-575 45 67
webmaster@jbs.nu
– Hemsida-struktur och teknik