Telefon

Jakobsbergs Båtsällskap 08-580 347 51
(Telefonen är normalt obemannad. Se KONTAKTPERSONER för speciella ärenden)