Klubbens historik

JBS startades 1964. Under de första 30 åren arrenderade sällskapet hamnen av kommunen, men fick i januari 1995 friköpa hela anläggningen. Köpet finansierades genom depositioner från medlemmarna.   Flygfotot är från 1969 då alla 6 bryggorna blev klara.