Klubbens historik

JBS startades 1964. Under de första 30 åren arrenderade sällskapet hamnen av kommunen, men fick i januari 1995 friköpa hela anläggningen. Köpet finansierades genom depositioner från medlemmarna.   


Hamnområdet är vackert beläget vid Mälaren i Järfälla kommun innanför den ö där vårt vattenverk är beläget.

Hamnen är därmed skyddad från de flesta vindarna och är lätt att nå både från land och sjö. Genom inhägnad och vaktplikt skyddas vi även mot intrång.