Hamnen

I hamnen finns 6 bryggor med tillgång till el och vatten för förtöjning av motor- och segelbåtar i varierande storlek upp till 12 meters längd och 3,5 meters bredd. Hos JBS erbjuds båtplats och vinteruppställning för båtar upp till 8 ton.
Undantagsvis kan styrelsen ge dispens för större båtar.

Klubben förfogar över flera truckar som kan lyfta båtar upp till 8-ton. Vinterplats kan oftast erbjudas alla pall- och trailerbåtar. Viss kötid.


Klubben har gott om resurser för att tillgodose medlemmarnas intressen: – stort klubbhus med samlingslokal, masthus, mastkran, hamnkontor, verkstad, vakttorn, förråd mm. 

Bilden visar masthuset.

Vid bryggorna förtöjer man vid Y-bom (c:a 200 platser) eller vid boj (c:a 70 platser)

Förtöjning mellan boj och brygga