Hamnen

I hamnen finns 6 bryggor med tillgång till el och vatten för förtöjning av motor- och segelbåtar i varierande storlek upp till 12 meters längd och 3,5 meters bredd. Undantagsvis kan styrelsen ge dispens för större båtar.

Klubben förfogar över flera truckar som kan lyfta båtar upp till 8-ton. Vinterplats kan numera erbjudas alla pall- och trailerbåtar. Ingen kö.

Vinterplats i vattnet – med tillgång till el – kan erbjudas vid piren där en bubbelledning håller vattnet isfritt.

Klubben har gott om resurser för att tillgodose medlemmarnas intressen: – stort klubbhus med samlingslokal, masthus, mastkran, hamnkontor, verkstad, vakttorn, förråd mm. 

Bilden visar masthuset.

Vid bryggorna förtöjer man vid Y-bom (c:a 200 platser) eller vid boj (c:a 70 platser)

Förtöjning mellan boj och brygga