Hamn och Varv

I hamnen finns 6 bryggor med tillgång till el och vatten för förtöjning av motor- och segelbåtar i varierande storlek upp till 12 meters längd, 3,5 meters bredd och vikt 8 ton.
Undantagsvis kan styrelsen ge dispens för större båtar.

Vid bryggorna förtöjer man vid Y-bom (c:a 200 platser) eller vid boj (c:a 70 platser)

Klubben har gott om resurser för att tillgodose medlemmarnas intressen: Stort klubbhus med samlingslokal, masthus, mastkran, hamnkontor, verkstad, vakttorn, förråd mm. 
Bilden visar en av 4 korridorer i masthuset.

Förteckning över JBS maskinella resurser.


JBS förfogar över flera egna truckar med kapacitet upp till 8 ton.
Vinterplats kan oftast erbjudas alla pall- och trailerbåtar.

Förtöjning mellan boj och brygga