Köpa och ta in båt till JBS

Bottenfärg
Från och med 2020 och 2021 gäller nya bestämmelser om bottenfärger. JBS följer myndigheternas direktiv för insjöar – du får inte ha biocidfärg på båt i JBS hamn. För att ta in en nyanskaffad båt måste du ha hamnkaptens godkännande INNAN den tas till klubben. Du måste trovärdigt kunna DEKLARERA bottenfärgens beskaffenhet genom intyg eller XRF-mätning. Kan du inte det är det sanering som gäller innan den får tas in.

På båtmarknaden finns både seriösa och oseriösa spelare. Ditt köp kan bli en ganska tråkig upplevelse om du inte har koll på vad som gäller och vad du köper. Visste du att det är straffbart enligt 29 kap § 3 p 20 miljöbalken att använda biocidfärger i insjöar?
Vad gör du då som köpare? Du ställer frågor och begär dokumentation som styrker att båten har biocidfri bottenfärg – i alla underliggande färglager! Köper du en äldre båt som haft flera ägare så kan bevisbördan bli svår, räkna med att båten måste saneras innan den tas till klubben! Eftersom du ska övertyga en hamnkapten om att båten är biocidfri är ju första steget att du själv blir övertygad.

Har du tagit in en båt till JBS – med hamnkaptens medgivande – får du ändå räkna med att din båt kan kontrolleras. Om gränsvärden för biocider då överskrids riskerar du förlora din båtplats. Tänk på att det inte längre är tillåtet att sanera på JBS område och vilka praktiska konsekvenser detta medför. Så var noggrann i valet av båt.

Täckmålad båt
Grundregeln är att JBS inte tar emot en båt som är köpt och täckmålad av tidigare ägare. Orsaken är att det inte finns någon känd metod som kan påvisa att det finns en täckmålning i de yttersta lagren. Om du vill täckmåla själv eller ska anlita ett varv som gör jobbet åt dig, ring hamnkapten så får du ett besked om båten kan accepteras. Viktigt att först läsa på om täckmålning med spärrfärg på hemsidan under avsnitt Miljö, avsnitten ”Godkända bottenfärger” och ”Sanering av bottenfärger”.

Registrering i BAS
När båten får en båtplats registreras den i BAS, inte innan. Båtens alla uppgifter matas in i det det administrativa verktyget samt vilken plats den fått. Denna information bildar grunden för debitering. Inskickade dokument som bottenfärgsdeklaration och försäkringsbrev lagras. Bottenfärgens status registreras och de olika klasserna finns beskrivna i dokument ”Bottenfärgsklasser”.