Klubbhuset

 Med början 1988 uppförde sällskapet sitt klubbhus. Allt arbete gjordes av medlemmarna och finansierades genom att alla erlade en klubbhusavgift. Klubbhuset har en stor samlingssal, kök, toaletter och dusch. I bottenvåningen finns en bastu och mindre samlingsutrymmen.

Klubbhuset används  främst för medlemsmöten, kurser, styrelsemöten, bastubad etc. 
Det finns också möjlighet för medlemmar att hyra klubbhuset för att fira egna högtidsdagar.