Bli medlem

Jakobsbergs Båtsällskap är anslutet till huvudorganisationen Svenska Båtunionen. Klubben har ca 800 medlemmar, och har egen friköpt hamn i Mälaren med bryggplats för max 270 båtar. Förutom bryggplatser finns drygt 125 trailerplatser och ytterligare ca 40 strandplatser för roddbåtar och små motorbåtar.

Medlemskapsformer
Börja med att välja en av de tre medlemskapsformerna:

  • Gemensamt medlemskap – ett medlemsnummer, en röst, en avgift:  För familjemedlem över 18 år med samma adress. Medlemsformen medger att man kan dela på ansvar och uppgifter och att den ene kan stå som båtägare och den andre kan vara båtförsäkringstagare.
  • Enskilt vuxenmedlemskap – ett medlemsnummer, en röst, en avgift:  För enskild person. OBS! För båt med flera delägare ska varje delägare vara medlem i JBS.
  • Familjemedlemskap – för flera personer som delar hushåll med en ordinarie medlem där varje extra person erhåller fullt medlemskap och eget medlemsnummer men får reducerad avgift.
  • När du nu ansöker om medlemskap, kommer du att länkas till Båtunionens Administrativa System, BAS.
  • Du kan kryssa i att du accepterar e-post-fakturering. Om du inte kryssar kommer du att få en vanlig brevfaktura med tillkommande faktureringsavgift.
  • Genom att ansöka förbinder du dig att följa JBS stadgar och föreskrifter och vår hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Redo att ansöka? Ansök om medlemskap och välj att registrera nytt konto.

När din ansökan behandlats skickar kassören en faktura med inträdesavgiften, normalt via e-post. När betalningen registrerats får du ett mail med inloggningsuppgifter till Svenska Båtunionens Administrativa System, BAS. Där kan du sedan se dina egna uppgifter, registrera en båt, ansöka om båtplats mm.  

Frågor om ansöka om medlemskap?

Kontakta:
Medlemsansvarig
Björn Lindman
070-6123069
Ordförande
Egon Belin
073-6561540